LOŠINJ TRAIL 2020

PURPLE

U kategoriji PURPLE su 2 okrjepne stanice: na 5. km i na 14. km.

Download file: LOŠINJ TRAIL 2020 PURPLE.gpx

LOŠINJ TRAIL 2020

BLUE

U kategoriji BLUE su 2 okrjepne stanice: na 5. km i na 11. km.

Download file: LOŠINJ TRAIL 2020 BLUE.gpx

LOŠINJ TRAIL 2020

GREEN

U kategoriji GREEN je 1 okrjepna stanica na 5. km.

Download file: LOŠINJ TRAIL 2020 GREEN.gpx